نرم افزار سیستم جامع جلسات

يكي از گسترده ترين فعاليتها در سازمانها و ادارات مكاتبات اداري وتنظیم جلسات وبرنامه ریزی جهت تنظیم کارهای اداری است . لذا چه براي افراد و چه براي سازمانها داشتن اطلاعات جامع ، دقيق و به روز كه هدف اصلي سيستم ثبت جلسات است امري ضروري است...

سيستم ثبت جلسات ، در واقع بانك اطلاعاتي قدرتمندي جهت نگهداري و پردازش اطلاعات جلسات و موضوعات مربوط به آن واطلاعات مربوط به اعضاء ، مي باشد كه با استفاده از امكانات آرشیو الکترونیکی و گزارش هاي متنوع ، بايگاني كاملي از اطلاعات را تشكيل ميدهد . تجزيه و تحليل اين اطلاعات نقش بسيار مهمي در برنامه ریزی مديران ايفا نموده و دسترسي سريع به اطلاعات نقش مهمی در برنامه ریزی سازمانها دارد ...

علاوه بر امکاناتی که در بحث جلسات در نظر گرفته شده، بحث نظام پیشنهادات و کلیه روند پیشنهادات از ثبت آن تا بررسی آن توسط کارگروهها، تایید پیشنهاد، تصویب آن در کمیته، و اجرای پیشنهاد تصویب شده را مکانیزه نموده و تنها سیستم جامع جلسات و پیشنهادات در کشور می باشد که بحث جلسات و پیشنهادات را تلفیق کرده و گزارشات مالی از وضعیت کارکرد اعضاء حاضر در جلسه را ایجاد می نماید...

 

تگ ها :
تماس با ما
ایمیل شما با موفقیت به ما ارسال شد.
ورود تمام فیلد ها اجباری است!