جستجوی اخبار و مقالات

لطفاجهت جستجو کلمه یا جمله ی مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نمایید

ماژول‌ های پورتال  سازمانی

ماژول‌ های پورتال سازمانی

ماژول‌های پورتال سازمانی معمولاً برای ارائه خدمات مختلف به کاربران داخلی و خارجی سازمان استفاده می‌شود. این ماژول‌ها به عنوان ابزارهای کمکی برای مدیریت، ارتباط، کنترل و پیگیری فعالیت‌های مختلف در سازمان عمل می‌کنند.

توضیحات

ماژول‌های پورتال سازمانی معمولاً برای ارائه خدمات مختلف به کاربران داخلی و خارجی سازمان استفاده می‌شود. این ماژول‌ها به عنوان ابزارهای کمکی برای مدیریت، ارتباط، کنترل و پیگیری فعالیت‌های مختلف در سازمان عمل می‌کنند. در زیر برخی از ماژول‌های پورتال سازمانی را می‌توان ذکر کرد:

1. ماژول مدیریت کاربران: این ماژول برای مدیریت حساب کاربری، دسترسی و مجوزهای کاربران در پورتال سازمانی استفاده می‌شود.

2. ماژول گزارشگیری: این ماژول برای تولید گزارش‌های مختلف، شامل گزارش‌های مالی، گزارش‌های عملکرد، گزارش‌های کاربردی و غیره استفاده می‌شود.

3. ماژول مدیریت پروژه: این ماژول برای مدیریت پروژه‌های مختلف در سازمان، شامل برنامه‌ریزی، پیگیری و مدیریت منابع پروژه استفاده می‌شود.

4. ماژول پشتیبانی مشتری: این ماژول برای ارائه خدمات پشتیبانی به مشتریان سازمان، شامل پشتیبانی فنی، پشتیبانی مشتری و غیره استفاده می‌شود.

5. ماژول مدیریت دانش: این ماژول برای جمع‌آوری، تولید، اشتراک‌گذاری و مدیریت دانش‌های سازمانی استفاده می‌شود.

6. ماژول مدیریت سند: این ماژول برای مدیریت سند‌های مختلف در سازمان، شامل مستندات، فایل‌ها و غیره استفاده می‌شود.

7. ماژول مدیریت امنیت: این ماژول برای مدیریت امنیت در پورتال سازمانی استفاده می‌شود، شامل مدیریت دسترسی، رمزنگاری، پشتیبانی از شناسایی دو عاملی و غیره.

8. ماژول ارتباطات داخلی: این ماژول برای ارتباطات داخلی در سازمان، شامل ارسال پیام، چت، ارسال فایل و غیره استفاده می‌شود.

 

 

همچنین، ماژول‌های دیگری نیز می‌توانند برای ارائه خدمات مختلف در پورتال سازمانی استفاده شوند، به عنوان مثال ماژول مدیریت انبار، ماژول مدیریتفروش، ماژول مدیریت تولید و غیره. این ماژول‌ها برای ارائه خدمات مرتبط با فعالیت‌های مختلف در سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرند. به عنوان نمونه ماژول مدیریت انبار برای ارائه خدمات مرتبط با مدیریت موجودی و انبارداری، ماژول مدیریت فروش برای ارائه خدمات مرتبط با فروش، ماژول مدیریت تولید برای ارائه خدمات مرتبط با تولید و غیره استفاده می‌شود. همچنین، ماژول‌های دیگری مانند ماژول‌های مدیریت منابع انسانی، ماژول‌های مدیریت مالی و حسابداری و ماژول‌های مدیریت چرخه حیات محصول نیز برای پورتال‌های سازمانی استفاده می‌شوند.