جستجوی اخبار و مقالات

لطفاجهت جستجو کلمه یا جمله ی مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نمایید

مراحل تست و اعتبارسنجی یک نرم‌افزار

مراحل تست و اعتبارسنجی یک نرم‌افزار

در مراحل تست و اعتبارسنجی یک نرم‌افزار سفارشی تحت وب، انواع مختلفی از تست‌ها انجام می‌شود تا اطمینان حاصل شود که نرم‌افزار به درستی عمل می‌کند و تمامی نیازهای کاربری و سازمانی رعایت شده است. 

توضیحات

در مراحل تست و اعتبارسنجی یک نرم‌افزار سفارشی تحت وب، انواع مختلفی از تست‌ها انجام می‌شود تا اطمینان حاصل شود که نرم‌افزار به درستی عمل می‌کند و تمامی نیازهای کاربری و سازمانی رعایت شده است. 

تعدادی از انواع تست‌هایی که ممکن است در مراحل تست و اعتبارسنجی انجام شوند عبارتند از:

۱. تست‌های واحد: این تست‌ها برای تست کردن کدهای برنامه‌نویسی و ماژول‌های نرم‌افزار استفاده می‌شوند.

۲. تست‌های انتگرالی: این تست‌ها برای تست کردن ارتباطات ماژول‌های مختلف با یکدیگر استفاده می‌شوند.

۳. تست‌های عملیاتی: در این تست‌ها، نرم‌افزار به طور کامل تحت شرایط واقعی تست می‌شود. این شامل تست کارکردی، تست عملکرد، تست استرس، تست امنیتی و تست سازگاری می‌باشد.

۴. تست‌های توافقی: در این تست‌ها، پارامترهای توافق شده با مشتری بررسی می‌شود و تضمین می‌شود که نرم‌افزار به این پارامترها پاسخ می‌دهد.

۵. تست‌های بازیابی: در این تست‌ها، تست بازیابی داده‌ها و اطلاعات انجام می‌شود تا مطمئن شویم که در صورت بروز خطا، داده‌ها به درستی بازیابی می‌شوند.

با انجام این تست‌ها، می‌توان به یک نرم‌افزار سفارشی تحت وب کیفیت‌بالا دست یافت و اطمینان حاصل کرد که نرم‌افزار به درستی عمل می‌کند و تمامی نیازهای کاربری و سازمانی رعایت شده است.