ایمیل مارکتینگ، معجزه بازاریابی عصر اینترنت

چرا ایمیل مارکتینگ بهترین شیوه در تبلیغات اینترنتی می باشد؟

یکی از شیوه های سنجش اثر بخشی ابزارهای تبلیغاتی، پارامتر ROI (Return Of Invesment) است، به این معنی که شما در قبال هزینه ای که برای یک رسانه تبلیغاتی انجام می دهید، چه مقدار برگشت ایجاد می کنید، مثلا وقتی ROI یک رسانه 2 می باشد یعنی شما به ازای 1000 تومان هزینه روی آن رسانه می توانید تا سقف 2000 تومان سودآوری داشته باشید
برگشت سرمایه(ROI) ایمیل مارکتینگ 40 می باشد و این مقدار بیشترین ROI بین رسانه های تبلیغاتی دنیا است! یعنی به از 1000 تومان سرمایه گذاری در این حوزه شما می توانید 40.000 تومان سودآوری برای کسب و کار خود ایجاد کنید.

به چه کسانی شما می توانید ایمیل ارسال کنید؟

در ایمیل مارکتینگ شما می توانید فقط به کسانی به گونه ای از آنها مجوز ارسال دارید ایمیل ارسال کنید، ارسال ایمیل به دیتا بیس های ایمیل غیرمجاز بوده(اسپمینگ) و برگشت مناسبی برای شما نخواهد داشت، یک تحقیق نشان می دهد که اسپم ایمیل به 3.5 میلیون نفر فقط منجر به 28 خرید می گردد!

شما در ایمیل مارکتینگ به این افراد می توانید ایمیل بفرستید:

•    کسانی که از طریق وب سایت شما عضو خبرنامه شده اند
•    کسانی که قبلا از شما خرید کرده اند
•    کسانی که ایمیل خود را به شما داده اند (مثلا در نمایشگاه ها یا همایش ها)
•    و یا هر کس دیگری که به گونه ای اجازه ارسال به ایمیل به شما را داده باشد

تگ ها :
تماس با ما
ایمیل شما با موفقیت به ما ارسال شد.
ورود تمام فیلد ها اجباری است!