کلیدواژه

کلمت کلیدی(keywords) : کلمات کلیدی کلمه یا عباراتی هستند که تبلیغات شما را به مردمی  که در حال جشتجو می باشند وصل می کند.برای این که تبلیغات شما را مردم ببیند باید کلمات کلیدی که شما انتخاب کرده اید در متن جستجوی آنها وجود داشته باشد.همیشه سعی کنید کلمات کلیدی را که با محصول یا سرویسی که میخواهید ارائه دهید مرتبط باشد.شما می توانید با انتخاب کلمات کلیدی منفی از نمایش داده شدن در صفحات غیر مرتبط خودداری کنید و فقط اگهی را خود به کسانی که دوست دارید نمایش دهید.هزینه این کلمات کلیدی به کیفیت,رقابت و فاکتور های دیگری بستگی دارد

تگ ها :
تماس با ما
ایمیل شما با موفقیت به ما ارسال شد.
ورود تمام فیلد ها اجباری است!