پتروشیمی خراسان

شركت سهامی پتروشيمی خراسان، بزرگترين مركز توليد محصولات شيميايی شمال و شمال شرق كشـور، در ارديبهشـت سال 1371 در بجنورد، مركز استان خراسـان شمالی تأسيس و از خرداد 1375 با آغـاز فعاليت‌هاي بهره‌برداری در ليست بنگاههای صنعتی و توليدی كشور قرار گرفت. اين مجتمع با بهره‌گيری از آخرين متدهاي علمی و تكنولوژيك و با تركيبی از نيروی انسانـی جوان، متخصص و كارآمد از نخستين روزهاي بهره‌برداری نيل به اصل خودكفايی را به عنوان هدف غايی در امـر توليد سرلوحـه كار خود قرار داد. پايبندی به اين تفكر و دستيابی به ايده‌آل‌های آن، بويژه در سال‌های اخير از مجتمع پتروشيمی خراسان چهره‌ای مقبول و مطرح در سطوح ملی و فرا ملی ترسيم نموده است.

کارفرما :

شرکت پتروشیمی خراسان

زمینه فعالیت :

صنایع پتروشیمی

مشخصات فنی :

طراحی گرافیک سفارشی و کدنویسی اختصاصی

نوع وب سایت :

شرکتی - صنعتی

تکنولوژی ها :

Figma, Html5, Css3, Js, PHP, MySql

بازدید کننده گرامی بعضی از وب سایت ها به دلیل تغییر نسخه یا بروز رسانی نسخه قدیمی و یا به دلیل انقضا دامنه یا تغییرات اعمال شده توسط کاربر سایت قابل رویت نیست .

پتروشیمی خراسان