طراحی سایت مرکز ملی ذخایر ژنیتیکی و زیستی ایران

نام شرکت :

مرکز ملی ذخایر ژنیتیکی و زیستی ایران

زمینه فعالیت:

راه اندازي چهار بانك سلولهاي انساني و جانوري، مولكولي، ميكروارگانيسم ها و گياهي

مشخصات فنی:

طراحی گرافیک پیشنهادی وب سایت

توجه : بازدید کننده گرامی بعضی از وب سایت ها به دلیل تغییر نسخه یا بروز رسانی نسخه قدیمی و یا به دلیل انقضا دامنه یا تغییرات اعمال شده توسط کاربر سایت قابل رویت نیست

مرکزذخایرژنیتیکی وزیستی
تماس با ما
ایمیل شما با موفقیت به ما ارسال شد.
ورود تمام فیلد ها اجباری است!